Fairtestamente drives på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006). Rådgivningen udføres i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning og alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt.

Al rådgivning og udarbejdelse af testamenter foretages af erfarne medarbejdere med en cand.jur. eksamen.

Når I har besluttet jer for at benytte fairtestamente, vil I modtage en ordrebekræftelse, hvoraf den bestilte ydelse samt den samlede pris fremgår. Når testamentet er udarbejdet og godkendt, vil I modtage en faktura for det udførte arbejde, som skal betales i overensstemmelse med de nedenfor oplyste betalingsbetingelser.

Fairtestamente krypterer på nuværende tidspunkt ikke e-mails. Vi forudsætter derfor, at kunden er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen som følge af den manglende kryptering kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne form for kommunikation kommer til andres kundskab.

Fairtestamente er ejet af NyboHansen ApS. CVR-nr. er 32 35 80 47.

Betalingsbetingelser

Faktura for det udførte arbejde sendes til kunden pr. e-mail sammen med det endelige testamente. Betaling skal ske ved bankoverførsel. Vores bankoplysninger er:

Bank: AL-bank, reg.nr. 5366, konto nr. 0246035.

HUSK at anføre fakturanummer samt navn ved betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling. Sker betaling ikke inden for ovennævnte frist, vil der påløbe rykkergebyr samt renter efter gældende lovgivning.