Fairtestamente ApS drives på baggrund af Lov om Juridisk Rådgivning (Lov nr. 419 af 9. maj 2006). Rådgivningen udføres i overensstemmelse med god skik for juridisk rådgivning, og alle henvendelser er underlagt fuld tavshedspligt.

Al rådgivning og udarbejdelse af testamenter foretages af erfarne medarbejdere med en cand.jur. eksamen.

Når I har besluttet jer for at benytte fairtestamente, vil I modtage en ordrebekræftelse, hvoraf den bestilte ydelse og den samlede pris fremgår. Når testamentet er udarbejdet og godkendt, vil I modtage en faktura for det udførte arbejde, som skal betales i overensstemmelse med de nedenfor oplyste betalingsbetingelser.

Fairtestamente ApS lever selvfølgelig op til reglerne i den nye databeskyttelseslov. Al korrespondance indeholdende personlige oplysninger sendes via vores sikre mailsystem. Vores persondatapolitik er at finde på hjemmesiden og sendes i øvrigt til samtlig kunder, inden vi påbegynder vores samarbejde.

Fairtestamente ApS er ejet af NyboHansen ApS. CVR-nr. er 32 35 80 47.

Betalingsbetingelser

Faktura for det udførte arbejde sendes til kunden pr. e-mail sammen med det endelige testamente. Betaling skal enten ske ved almindelig bankoverførsel eller via MobilPay til nr. 128787. Vores bankoplysninger er:

Bank: Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5366, konto nr. 0246035.

HUSK at anføre fakturanummer samt navn ved betalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling. Sker betaling ikke inden for ovennævnte frist, vil der påløbe rykkergebyr samt renter efter gældende lovgivning.